Bistånd

BISTÅND

 

Ge en gåva till BUFA:s babaprojekt

 

Stöd BUFA:s babaprojekt på småbarnshemmet i Pleven, Bulgarien. Tio barn får vara med sin babusjka två timmar om dagen fem dagar i veckan, elva månader om året. Verksamheten har omvittnat stor betydelse för barnens utveckling.

 

Sätt in din gåva på Plusgiro 67 89 23–4 och märk den Bistånd. Skickar du med kontaktuppgifter inklusive e-postadress får du ett skriftligt tack. BUFA följer GDPR och hanterar personuppgifter med varsamhet. Kontakta kassor@bufa.se om du vill veta mer.


Alla gåvor, små som stora, är lika välkomna!

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Information om babaprojektet och BUFA

 

Babaprojektet på småbarnhemmet i Pleven, Bulgarien, har pågått i många år och är idag vårt viktigaste projekt. Vad innebär då babaprojektet?  Jo, vi har fem babusjkor, alla pensionerade kvinnor, i projektet som besöker barnhemmet fyra timmar varje dag under arbetsveckan för att ta hand om två barn var, ett barn två timmar i taget. Verksamheten pågår 11 månader om året. Babusjkorna är speciellt utvalda av barnhemmets läkare och psykolog och bedöms ha de rätta egenskaperna, erfarenheterna och inställningen till barn.

 

När barnens babusjka kommer får barnen komma upp från sina sängar, de får uppmärksamhet, de blir sedda och hörda. Det är mycket viktigt för dem att få träffa sin babusjka och få uppleva den närhet, kärlek och omsorg som de kan ge barnen om de ska må bra och utvecklas positivt. Om barnet är övergivet av sina anhöriga så är det givetvis livsviktigt att barnet får tillgång till någon annan person som kan ge barnet kärlek och omsorg. Det är också viktigt att barnet i möjligaste mån kan få tillgång till samma babusjka under en längre tid. Det sist-nämnda försöker BUFA säkerställa genom att ingå årslånga samarbetsavtal med barnhemmet.

 

På barnhemmet i Pleven arbetar dr. Desislava  Georgieva och psykologen Christo Zlatev, där finns Tania Akalska ibland som BUFA:s  kontaktperson och där finns våra fem babusjkor. I bilaga kan du se foton och läsa babusjkornas presentation av sin utbildning och den erfarenhet de har bakom sig och hur de upplever sin verksamhet som babusjka. I ytterligare en bilaga kan du läsa om vad Christo Zlatev, barnhemmet psykolog, och barnhemsföreståndaren tycker om babaprojektet. Psykologen har sin arbetsplats i ett rum nära det som babusjkorna och barnen leker i och kommer ofta in till dem och följer deras verksamhet.

 

Vi i BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer i Sverige, kämpar för att hålla babaprojektet igång. Föreningen startade 1995 och verkar både för gemenskap mellan adoptivfamiljerna här i Sverige och för att förbättra villkoren för barnen som är kvar på barnhemmen. Många av våra 68 medlemsfamiljer skänker pengar till vår biståndsverksamhet och det senaste året har vi fått bidrag från Tolvskillingshjälpen. Men då det går åt närmare 60 000 kronor per år för att hålla projektet igång behöver vi allt stöd vi kan få.

 

Många av våra familjer i styrelsen och föreningen har, på egen bekostnad, varit på plats och fått möjlighet att träffa babusjkorna och barnen och se hur viktiga dessa kvinnor är för barnen och deras utveckling. De kan intyga att barnen får uppleva både omsorg, närhet och kärlek under timmarna med sin babusjka - det som alla barn behöver och har rätt till.

 

Vi är mycket tacksamma och glada för alla bidrag till vår biståndsverksamhet som vi kan få, stora som små!

 

Uppsala den 10 juli 2019

 

Gunn Sundberg

Ordförande i BUFA