Bistånd

BISTÅND

 

Ge en gåva till BUFA:s biståndsarbete

 

BUFA stödjer barnhemsbarn i Bulgarien, framför allt på småbarnshemmet i Pleven, Bulgarien. BUFA har ett långt och förtroendefullt samarbete med det barnhemmet. Många av medlemsfamiljernas barn har bott här innan de fick sin familj i Sverige.

 . 

Sätt in din gåva på Plusgiro 67 89 23–4 och märk den Bistånd. Skickar du med kontaktuppgifter inklusive e-postadress får du ett skriftligt tack. BUFA följer GDPR och hanterar personuppgifter med varsamhet. Kontakta kassor@bufa.se om du vill veta mer.


Alla gåvor, små som stora, är lika välkomna!

 

___________________________________________________________________

 

 

 

Information om babaprojektet och BUFA

- babaprojektet avslutades den 30 maj 2021 

 

Babaprojektet på småbarnhemmet i Pleven, Bulgarien, har pågått i många år och är idag vårt viktigaste projekt. Vad innebär då babaprojektet?  Jo, vi har fem babusjkor, alla pensionerade kvinnor, i projektet som besöker barnhemmet fyra timmar varje dag under arbetsveckan för att ta hand om två barn var, ett barn två timmar i taget. Verksamheten pågår 11 månader om året. Babusjkorna är speciellt utvalda av barnhemmets läkare och psykolog och bedöms ha de rätta egenskaperna, erfarenheterna och inställningen till barn.

 

När barnens babusjka kommer får barnen komma upp från sina sängar, de får uppmärksamhet, de blir sedda och hörda. Det är mycket viktigt för dem att få träffa sin babusjka och få uppleva den närhet, kärlek och omsorg som de kan ge barnen om de ska må bra och utvecklas positivt. Om barnet är övergivet av sina anhöriga så är det givetvis livsviktigt att barnet får tillgång till någon annan person som kan ge barnet kärlek och omsorg. Det är också viktigt att barnet i möjligaste mån kan få tillgång till samma babusjka under en längre tid. Det sistnämnda försöker BUFA säkerställa genom att ingå årslånga samarbetsavtal med barnhemmet.

 

På barnhemmet i Pleven arbetar dr. Desislava  Georgieva och psykologen Christo Zlatev, där finns Tania Akalska ibland som BUFA:s  kontaktperson och där finns våra fem babusjkor. I bilaga kan du se foton och läsa babusjkornas presentation av sin utbildning och den erfarenhet de har bakom sig och hur de upplever sin verksamhet som babusjka. Varje år får vi en rapport från Christo Zlatev, barnhemmets psykolog, och barnhemsföreståndaren om hur babaprojektet går. Psykologen har sin arbetsplats i ett rum nära det som babusjkorna och barnen leker i och kommer ofta in till dem och följer deras verksamhet.

 

Vi i BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer i Sverige, kämpar för att hålla babaprojektet igång. Föreningen startade 1995 och verkar både för gemenskap mellan adoptivfamiljerna här i Sverige och för att förbättra villkoren för barnen som är kvar på barnhemmen. Många av våra 50-talet medlemsfamiljer skänker pengar till vår biståndsverksamhet och 2018 har vi fått bidrag från Tolvskillingshjälpen. Men då det går åt närmare 60 000 kronor per år för att hålla projektet igång behöver vi allt stöd vi kan få.

 

Många av våra familjer i styrelsen och föreningen har, på egen bekostnad, varit på plats och fått möjlighet att träffa babusjkorna och barnen och se hur viktiga dessa kvinnor är för barnen och deras utveckling. De kan intyga att barnen får uppleva både omsorg, närhet och kärlek under timmarna med sin babusjka - det som alla barn behöver och har rätt till.

 

Vi är mycket tacksamma och glada för alla bidrag till vår biståndsverksamhet som vi kan få, stora som små!

 

Uppsala den 19 juli 2019

 

Gunn Sundberg

Ordförande i BUFA