Hem

 

 

Välkommen till BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljers hemsida!

 

Du som har adopterat barn, planerar att adoptera barn eller själv är adopterad från Bulgarien är hjärtligt välkommen i vår förening!

 

Vi arbetar för gemenskap och erfarenhetsutbyte. Varje sommar anordnar vi ett sommarmöte med årsmöte där vi har möjlighet att lära känna varandra bättre, samtala om frågor som känns viktiga för oss, umgås och ha det trevligt tillsammans.

 

Vi upplever det som mycket positivt att både vi vuxna och våra barn som kommer från samma land har möjlighet att lära känna varandra och ha stöd av varandra.

 

Vi vill också få mer kunskap om Bulgarien, om landets kultur, språk, historia och litteratur. Vi har haft bulgariska gäster på besök, ett år hade vi ett ungdomsutbyte med en folkmusikgrupp från Pordim, för ett par år sedan gästade ett filmteam från Sofia oss och filmade och intervjuade några av våra familjer. Filmen visades senare i bulgarisk TV. Syftet var att visa hur barnen som adopterats till Sverige finner sig till rätta hos sina familjer. Några gånger har vi förlagt vårt sommarmöte till platser vid Svarta havet i Bulgarien.

 

För oss känns det också viktigt att försöka stödja de barn som finns kvar på barnhemmen. Vi driver därför ett biståndsprojekt, ett Babaprojekt på ett småbarnshem i Pleven. Babaprojektet innebär att 10 barn varje vardag får besök av fem pensionerade kvinnor som med kärlek och omsorg tar hand om två barn var under fyra timmar, två timmar per barn.

 

Vi har i BUFA tillgång till en familjeterapeut. Hon har möjlighet att anordna föräldrautbildningar för adoptivfamiljer som känner att de är i behov av det. Det har varit mycket uppskattat av de familjer som har deltagit i dessa utbildningar. Vi brukar sponsra de familjer som så önskar med ett litet bidrag om de känner att de är i behov av stöd och hjälp i sin uppgift som förälder.

 

Läs BUFAs  stadgar och se vilka som sitter i styrelsen genom att följa länkarna här eller gå via hemsidemenyn. 

 

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen! Om du är ny medlem så kanske du är intresserad av att träffa någon som bor i den stad eller det område där du bor. Vi har medlemmar över hela landet.

 

Vi önskar dig varmt välkommen som medlem i vår förening!

BLI MEDLEM

 

Efter särskilt årsmötesbeslut är medlemsskap gratis för verksamhetsåret 2020/2021. Meddela kassor@bufa.se att du vill bli medlem och skicka med kontaktuppgifter inklusive e-postadress. Medlemskap kostar normalt 300:- per familj och år och betalas till Plusgiro 67 89 23 – 4. Verksamhetsåret pågår 1 maj till – 30 april året efter. Ny medlem betalar normalt medlemsavgift i samband med inträdet, redan medlemmar helst senast den 30 september.


BUFA följer GDPR och hanterar personuppgifter med varsamhet. Kontakta kassor@bufa.se om du vill veta mer.

 

Medlemmar får två-fyra BUFA Bulletiner i e-utskick per år. Bulletinerna innehåller det senaste från sommarträffen, porträtt av våra ungdomar, nyheter om vårt viktiga biståndsprojekt på barnhemmet i Pleven, nyheter från styrelsearbetet och lite allmänt om till exempel läget för adoptionsverksamheten, recept och traditioner i Bulgarien.

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Stort hjälpbehov. Gunn Sundbergs stora engagemng är sedan många år Bulgarienföreningen för adoptivföräldrar, Bufa. Barnen på barnhemmen behöver mycket hjälp och stöd. | Bild: Michaela Hasanovic

 

 

 

Ett gränslöst engagemang

08:00 | 17-02-04 UNT

 

 

Gunn Sundberg har många engagemang varje vecka och det är inte lätt att hitta en tid då vi kan ses. Men till slut sitter vi hemma hos Gunn i Gottsunda och pratar över en kopp kaffe.

 

Gunn Sundberg är född i norska Arendal, ett samhälle präglat av en intensiv sjöfart med en hamn full av segelskutor.

 

– Där låg en gång segelskutan Diaz som fördes av min morfar, kapten Guttorm Thorsen. I dag är det förstås annorlunda och sjöfarten som jag minns den ligger nere, säger Gunn Sundberg.

 

Stort hjälpbehov. Gunn Sundbergs stora engagemng är sedan många år Bulgarienföreningen för adoptivföräldrar, Bufa. Barnen på barnhemmen behöver mycket hjälp och stöd. | Bild: Michaela Hasanovic

 

Redan som ung hade Gunn god kontakt med Sverige, hennes mammas hemland, och resorna till mostern i Sundsvall var regelbundna. Hon beskriver sin uppväxt som lycklig och föräldrarna som mycket kärleksfulla. Krigsåren minns hon väl, särskilt när hennes pappa hämtades av Gestapo och fängslades när hon var åtta år gammal.

 

– Det var verkligen en chock, säger Gunn Sundberg och berättar hur dåligt hennes pappa mådde när han väl släpptes ur fängelset vid krigsslutet, efter ungefär ett år.

 

– Han var mager, blek och sjuk och fick sjukhusvård innan han kunde komma hem igen. Jag var länge oerhört rädd att pappa skulle hämtas av Gestapo igen så när jag skulle sova fick han sitta och hålla min hand till dess jag somnat, minns Gunn Sundberg.

 

Efter grundskolan läste hon färdigt gymnasiet, kompletterade med några kurser och fortsatte efter praktik till Bibliotekshögskolan i Oslo. Efter sin examen fick hon jobb på biblioteket i Arendal men hon hade hela tiden siktet inställt på att studera vidare och hon flyttade till Uppsala där hon träffade sin blivande make på universitetet.

 

Hon fick en nyinrättad tjänst som gymnasiebibliotekarie på Fyrisskolan och fortsatte även därefter att studera på halvtid.

 

– Jag ville inte släppa greppet om studierna. Jag tyckte att det var så kul så jag ville fortsatta, säger hon.

 

Hon gifte sig 1966 och några år senare adopterade hon och maken Folke sonen Lars. Efter honom kom barnen Tove, Britta, Markus och Georgi.

 

– När vi fick våra första barn var vi rätt unga men när Georgi kom till oss från Bulgarien 1993, var vi äldre. Men vi kände att vi hade ork för ett barn till. Och har man en gång sett hur barn kan ha det på en del av barnhem så är det inte svårt att ta emot ett barn till, förklarar Gunn Sundberg.

 

Detta var strax efter kommunismens fall och adoptionerna från Bulgarien hade precis kommit igång. Gunn och och två andra familjer som också hade adopterat barn från Bulgarien återvände dit två år efter adoptionen av Georgi och de såg hur stora behoven var bland annat av utbildning av personalen på barnhemmet i Totleben, där Georgi bott. Åter i Sverige bildade Gunn och två andra adoptivfamiljer Bulgarienföreningen för adoptivföräldrar, Bufa. Tillsammans skulle man bland annat verka för att förbättra villkoren för barnen som fanns kvar på de barnhem man hade samarbete med.

 

– Genom föreningen har vi kunnat göra så mycket för barnen på de barnhem vi jobbar med. Vi har kunnat anordna enkla fritidsaktiviteter med musik och teater under åren och vår son Georgi har haft ett dataprojekt på sitt gamla barnhem under flera år. Med hjälp av pengar vi samlat in har vi kunnat anställa en psykolog som kommer till barnhemmet och pratar med barnen och utbildar personalen. Barnen har i många fall upplevt svåra trauman och genom samtal har man kunnat öka deras trygghet och stärka deras jag. Man har också kunnat riva ner barriärerna mellan barn och personal, säger Gunn Sundberg.

 

På ett annat barnhem har Bufa kunnat anställa sex pensionerade kvinnor som dagligen besöker barnhemmet och ger barnen kärlek och omsorg. De leker med barnen några timmar och ger dem extra stöd.

 

– Med kreativ lek får barnen hjälp att utvecklas. Tidigare har personalen på barnhemmet inte tagit barnens behov på allvar och lyssnat på dem, men efter vidareutbildning gör man det. Det är en stor förändring. Gemene man i Bulgarien vet inte vilka rättigheter barn har enligt FN:s barnkonvention, men vi försöker sprida det, säger Gunn som skulle vilja bilda en rikstäckande

 

Rädda Barnen-förening i Bulgarien. Genom den skulle man sprida Barnkonventionens tankar och artiklar så de blir mer kända bland allmänheten.

 

– Det skulle kunna innebära någonting mycket positivt och utvecklande för samhället, säger hon.

 

Genom Bufa har man kämpat och tiggt för att få pengar till de olika projekt man varit inblandade i.

 

– Nu är många av medlemmarnas barn vuxna och de största bidragsgivarna sinar. Men jag hoppas verkligen att vi kan göra skillnad även framöver. Behov av hjälp och stöd finns fortfarande, säger Gunn Sundberg.

 

Eva Hellberg, Uppsala Nya Tidning 2017-02-04

 

 

Fakta - UNT gratulerar

Namn: Gunn Sundberg.

Aktuell: Fyller 80 år 6 februari 2017.

Bor: Gottsunda. Föräldrahemmet i Arendal i Norge, där hela familjen gärna samlas på somrarna.

Familj: Maken Folke, barnen Lars, Tove, Britta, Markus och Georgi och sju barnbarn.

Yrke: Gymnasiebibliotekarie på Fyrisskolan i cirka 40 år, har därefter undervisat i många år i svenska för invandrare på Lernia och Alpha CE.

Engagemang: Ordförande i Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer, BUFA. Var tidigare ordförande i den lokala Rädda Barnen-föreningen i Björklinge-Bälinge.

Intressen: Barnen och deras familjer, musik, poesi och konst.

 

Läs artikeln om vår ordförande 80 år i Uppsala Nya Tidning.