Hem

Välkommen till BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljers hemsida!

 

Du som har adopterat, håller på adoptera eller planerar att adoptera barn från Bulgarien är hjärtligt välkommen i vår förening!

 

Vi arbetar för gemenskap och erfarenhetsutbyte. Varje sommar anordnar vi ett årsmöte och sommarmöte där vi har möjlighet att lära känna varandra bättre, samtala om frågor som känns viktiga för oss, umgås och ha det trevligt tillsammans

 

Vi upplever det som mycket positivt att både vi vuxna och våra barn som kommer från samma land har möjlighet att lära känna varandra och ha stöd av varandra

 

Vi vill också få mer kunskap om Bulgarien, om landets kultur, språk, historia och litteratur. Vi har haft bulgariska gäster på besök, ett år hade vi ett ungdomsutbyte med en folkmusikgrupp från Pordim, för ett par år sedan gästade ett filmteam från Sofia oss och filmade och intervjuade några av våra familjer. Filmen visades senare i bulgarisk TV. Syftet var att visa hur barnen som adopterats till Sverige finner sig till rätta hos sina familjer. Några gånger har vi förlagt vårt årsmöte till platser vid Svarta havet i Bulgarien.

 

För oss känns det också viktigt att försöka stödja de barn som finns kvar på barnhemmen. Vi driver därför ett biståndsprojekt, ett Babaprojekt på ett småbarnshem i Pleven. Babaprojektet innebär att 10 barn varje vardag får besök av 5 pensionerade kvinnor som med kärlek och omsorg tar hand om två barn var under fyra timmar, två timmar per barn.

 

Vi har i BUFA tillgång till en familjeterapeut. Hon har möjlighet att anordna föräldrautbildningar för adoptivfamiljer som känner att de är i behov av det. Det har varit mycket uppskattat av de familjer som har deltagit i dessa utbildningar. Vi brukar sponsra de familjer som så önskar med ett litet bidrag om de känner att de är i behov av stöd och hjälp i sin uppgift som förälder.

 

Medlemsavgiften i vår förening är 300 kr per år. Verksamhetsåret löper från 1 maj till 30 april året efter. Om du vill bli medlem betalar du in din medlemsavgift på BUFA:s plusgiro 67 89 23-4 och skickar med kontaktuppgifter.

 

Följ länkarna till BUFA:s stadgar och styrelsen.

 

Du är välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen! Om du är ny medlem så kanske du är intresserad av att träffa någon som bor i den stad eller det område där du bor.

 

Vi önskar dig varmt välkommen som medlem i vår förening!

BLI MEDLEM

 

Medlemskap kostar 300:- per familj och år. Betala in avgiften till Plusgiro 67 89 23 – 4 och skicka med kontaktuppgifter inklusive e-postadress.

 

Medlemmar får tre-fyra BUFA Bulletiner i e-utskick per år. Bulletinerna innehåller det senaste från sommar-träffen, porträtt av våra ungdomar, nyheter om vårt viktiga biståndsprojekt på barnhemmet i Pleven och lite allmänt om till exempel läget för adoptionsverksamheten, recept och traditioner i Bulgarien.

 

Verksamhetsåret pågår 1 maj till – 30 april året efter. Ny medlem betalar medlemsavgift i samband med inträdet, redan medlemmar senast den 30 september.

 

 

 

Ett gränslöst engagemang


Gunn Sundberg har många engagemang varje vecka och det är inte lätt att hitta en tid då vi kan ses. Men till slut sitter vi hemma hos Gunn i Gottsunda och pratar över en kopp kaffe.


Läs hela artikeln om vår ordförande 80 år i Uppsala Nya Tidning.